സ്വർണ്ണം പൂശിയ കണ്ണാടി

 • ലേസർ കണിക കൗണ്ടറിനുള്ള പ്ലാനോ-കോൺകേവ് മിറർ

  ലേസർ കണിക കൗണ്ടറിനുള്ള പ്ലാനോ-കോൺകേവ് മിറർ

  അടിവസ്ത്രം:BOROFLOAT®
  ഡൈമൻഷണൽ ടോളറൻസ്:± 0.1 മി.മീ
  കനം സഹിഷ്ണുത:± 0.1 മി.മീ
  ഉപരിതല പരന്നത:1 (0.5)@632.8nm
  ഉപരിതല നിലവാരം:60/40 അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചത്
  അരികുകൾ:ഗ്രൗണ്ട്, പരമാവധി 0.3 മി.മീ.പൂർണ്ണ വീതി ബെവൽ
  പിൻ ഉപരിതലം:ഗ്രൗണ്ട്
  അപ്പേർച്ചർ മായ്‌ക്കുക:85%
  പൂശല്:മെറ്റാലിക് (പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗോൾഡ്) കോട്ടിംഗ്